Kontakt
Frågor eller synpunkter?
Hör gärna av dig om du har frågor, nya idéer, ris eller ros.
Dina synpunkter är oerhört viktiga för oss.

Konsumentkontakt
Telefon gällande reklamationer: 020-94 00 94
Telefon övriga frågor: 046-18 08 00
Öppettider: 8.15-16.30

Postadress Konsumentkontakt
Continental Foods Sweden AB
Att: Konsumentkontakt
Scheelevägen 30
223 63 Lund